تبلیغات
حدیث - نهج البلاغه و ترجمه های فارسی

بسم الله الرحمن الرحیم

نهج البلاغه مانند قرآن كریم كتاب زنده است و هم چنان می‌درخشد و نظر دانشمندان را به خود جلب می‌كند و به اكثر زبانهای زندة دنیا چون: فارسی، تركی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیائی و اسپانیایی و اسپرانتو و غیره ترجمه شده است. البته پیداست استقصاء كامل ترجمه‌های نهج البلاغه به زبانهای مختلف دنیا برای ما مقدور نیست ولی باز می‌توان نمونه‌های فراوانی پیدا كرد.

ترجمه های زیادی به زبان فارسی از این کتاب شریف شده که قدمت آنها حتی به قرن چهارم نیز می رسد.

بعد از انقلاب اسلامی کارهای متعدد و متنوعی در باره نهج البلاغه صورت گرفته که از آن جمله ترجمه است. این ترجمه به زبانهای مختلف و در زمینه های گسترده است. ترجمه ی خود متن، شرح، مستدرک، اعلام، امثال، گزیده، فرهنگ لغات و اسناد از این جمله است.

این ترجمه ها علیرغم زحماتی که برایشان کشیده شده دارای نواقصی هم از لحاظ ساختار ترجمه و هم از لحاظ فن ترجمه هستند که فعلا در این مقام نیستیم

از ترجمه هایی به زبان فارسی که به متن نهج البلاغه پرداخته و بعد از انقلاب اسلامی، تألیف و چاپ و یا تجدید چاپ شده اند می توان به این نام ها اشاره کرد:

1.    ترجمة نهج البلاغه

عزّالدین جعفر بن شمس الدین آملی. و از آن روز دوشنبه 29 ذی القعدة سنة 944 هـ فارغ شده، به اسم وكیل السلطنه تاج الدین آقا حسن مت، از وزراء مازندران و در سال 1397 هـ در مشهد چاپ شده است.

 

2.    ترجمة نهج البلاغه به فارسی

فریدون سالكی، یكی از قضات محاكم در تهران. سال 1397 هـ در تهران چاپ شده است.

 

3.    ترجمة نهج البلاغه به فارسی

احمد سپهر خراسانی، معاصر. آن را كتابخانه اشرفی تهران سال 1397 هـ (1358 ) در سه جلد با اصل عربی نهج البلاغه در 1529 صفحه چاپ كرده است. بار دوم در سال 1400 هـ در دو جلد چاپ شده است. از خصوصیات این ترجمه آن است که مشتمل بر تعلیقات مترجم نیز هست.

 

4.    سخنان جاویدان

مترجم و نگارنده داریوش شاهین. ترجمه و شرح كوتاه نهج البلاغه به زبان فارسی است. چاپ اول آن در سال 1398 هـ در تهران انجام یافته و بعد از آن مكرر چاپ شده و چاپ پنجم آن در سال 1402 هـ بوده است و در 1632صفحه.

 

5.    نهج البلاغه منظوم

ناظم: شاعر اهل بیت مرحوم میرزا محمدعلی انصاری قمی (متوفای 1405 هـ) و در سال 1369 هـ در ده جزء‌ چاپ شده و قبل از سال 1400 هـ توسط انتشارات زرین در تهران در 5 جلد افست گردیده است .

 

6.   ترجمة نهج البلاغه به فارسی

 ترجمه كامل نهج البلاغه، در یك جلد بزرگ.( محمد جواد شریعت، معاصر، آن را كتابخانه (مشعل) اصفهان در سال 1400 هـ با متن عربی نهج البلاغه چاپ كرده است.

 

7.    ترجمة نهج البلاغه به فارسی

مرحوم عمادزاده اصفهانی، عماد الدین حسین بن احمد، مقیم تهران.
متوفای 1410 هـ صاحب تألیفات زیاد و چاپ اول آن در سال 1400 انجام گرفته و از آن پس توسط انتشارات شرق در تهران مكرر تجدید چاپ گردیده است.

 

8.    ترجمة نهج البلاغه به فارسی

سید عبدالمطلب حسینی شیرازی، در تهران سال 1401 هـ به طبع رسیده است.

 

9.    ترجمة نهج البلاغه

شیخ محمد علی شرقی و آن را دارالكتب الإسلامیه تهران در سالهای  1404 (1363 شمسی ) و 1407 و 1410 هـ در 558 صفحه مكرر چاپ كرده است.

 

10.  ترجمة نهج البلاغه به فارسی

دكتر سید جعفر شهیدی بروجردی، مقیم تهران. استاد دانشگاه و محقق و نویسنده توانا و صاحب تألیفات ارزشمند. در سال 1408 هـ در تهران همراه تعلیقات و فهارس در 596 صفحه چاپ شده است و چاپ دوم آن در سال 1412 هـ انجام یافته است.

 

11.  ترجمه نهج البلاغه مولا علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین

دكتر اسدالله مبشری. معاصر. آن را (دفتر نشر فرهنگ اسلامی) در تهران چاپ كرده و چاپ سوم آن در سال 1408 هـ با متن عربی در سه جلد به طبع رسیده است.

وی ابتدا  بخش دوم (نامه ها)و بخش سوم (کلمات قصار) نهج البلاغه را باعنوان گزیده ای از سخنان علی علیه السلام ترجمه کرده است. وی مقدمه کتاب خویش را با این شعر مولوی آغاز کرده است:

راز بگشای ای علی مرتضی                          ای پس از سوء القضا حسن القضاء

مؤلف بعدها تمام نهج البلاغه را ترجمه کرد وچاپ سوم آن در سال 1366 منتشر شد.

 

12. ترجمه نهج البلاغه به همراه تحقیق

این کتاب را یکی از بزرگان قرن ششم هجری که احتمالا یکی از اهالی خراسان می باشد، تالیف کرده است. در این ترجمه معنای فارسی کلمات در زیر عبارات عربی آمده است. این ترجمه با تحقیق دکترعزیزالله جوینی درسال 1408 ه .ق، در 2جلد به چاپ رسیده است. دکتر جوینی درباره نسخه این اثر می نویسد: «این نسخه گرانبها را شاه عباس صفوی در سال 1017وقف حرم مطهر رضوی علیه السلام کرده است. و ازخصوصیات دستوری، واژه ها و سبک آن می توان حدس زد که مؤلف آن با ابوالفتوح رازی هم زمان بوده یا اندکی از وی جلوتریعنی در قرن پنجم و ششم می زیسته است.

 

13.  ترجمة نهج البلاغه به فارسی

نویسندة پركار، مرحوم شیخ مصطفی زمانی اصفهانی نجف آبادی، نزیل قم متوفای 1411 هـ این ترجمه همراه متن نهج البلاغه در قم مكرر چاپ شده است.

 

14. ترجمة نهج البلاغه

به لغت گیلكی و آن زبان مردم گیلان در شمال ایران است. مترجم: ب. جكتاجی. و قسمتی از آن در مجلة «گیله‌ور» در دو شمارة 6 و 7 از سال اول (آذر و دی سال 1371 شمسی) صفحة 19 انتشار یافته است.

 

15. ترجمه آیتی

عبدالمحمد آیتی نهج البلاغه را در دو جلدترجمه کرده است که در سال 1376 ش. چاپ شده است. چاپ ششم این ترجمه در یک جلد به بازار آمده است.

 

16.  ترجمه نهج البلاغه

سید نبی الدین اولیائی در 800 صفحه که در تاریخ 1376 توسط انتشارات زرین به چاپ رسیده است.

 

17.  ترجمة نهج البلاغه

استاد میرزا عمران علیزاده از فضلای معاصر تبریز و آن را در سال 1377 در دو جلد در 864 صفحه چاپ كرده است. و برای این كه برای اشخاص كم سواد تشخیص و تطبیق معنی بر متن دشوار نباشد، جمله به جمله ترجمه كرده است و از مزایای دیگر این ترجمه این است كه برای خطبه‌ها و نامه‌ها و كلمات قصار به استثنای چند تا مدارك و مصادر دیگری در پاورقیها ذكر كرده است.

 

18. ترجمه نهج البلاغه

اثر سید کاظم ارفع، در این کتاب متن نهج البلاغه در یک صفحه و ترجمه در مقابل آن قرار گرفته است. این اثر در سال 1378 توسط انتشارات فیض کاشانی به چاپ رسید.

 

19.  ترجمه نهج البلاغه

ناصر احمد زاده در 449 صفحه که در تاریخ 1378 توسط انتشارات اشرفی در تهران چاپ شده است.

 

20.  ترجمه نهج البلاغه

ناهید آقا میرزایی در 946 صفحه که در تاریخ 1379 توسط انتشارات بهزاد چاپ شده است.

 

21.  ترجمه نهج البلاغه

استاد حسین انصاریان در 910 صفحه که در تاریخ 1379 توسط انتشارات بپیام آزادی چاپ شده است. وی از محققین و خطبای به نام معاصر است که ترجمه و شرح نهج البلاغه و ترجمه قرآن وی نیز معروف است.

 

22.  ترجمه نهج البلاغه

سید علی نقی فیض الاسلام که در 1339 صفحه در تاریخ 1379 توسط انتشارات موسسه چاپ و نشر تالیفات فیض الاسلام انتشارات فقیه تجدید چاپ شده است. این ترجمه که در حقیقت ترجمه و شرح است، یکی از بهترین و معروف ترین ترجمه های نهج البلاغه است که در طول 50 سال به چاپ های مختلف و تجدید چاپ های متعدد در تیراژهای بالا دست یافته که در واقع می توان این ترجمه را در صدر همه ی ترجمه ها قرار داد. البته این موفقیت مرهون زحمات علمی مترجم است که توانسته ترجمه ای با خصوصیات منحصر به فرد را دست دهد.

 

23.  ترجمه نهج البلاغه

استاد محمد دشتی كه از اساتید و مدرسان نهج البلاغه بود و در سال 1380 توسط مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین در 1 جلد 960 صفحه‌ای كه شامل ترجمه و معجم المفهرس موضوعی نهج البلاغه می‌باشد، چاپ شده است.

 

24.  خورشید هدایت

و آن ترجمة نهج البلاغه به شعر فارسی است. سراینده: عباس ایران دوست گوهری بروجردی. و آن را كتابخانة اسلامیه در تهران سال 1384 هـ در دو مجلد چاپ كرده است.

 

25. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه جعفری

علامه محمدتقی جعفری نهج البلاغه را در27 جلد ترجمه و تفسیر کرده است. در این کتاب از نهج البلاغه نسخه صبحی صالح استفاده شد.

بهره گیری از منابع متعدد تشیع و تسنن،تفاسیر، تواریخ، دیوان ها، به ویژه از مثنوی معنوی و سخنان و نوشته های نویسندگان وپژوهشگران خارجی از امتیازات این کتاب می باشد. ترجمه و تفسیر فوق به علت کسالت مؤلف تا آخر خطبه 185 متوقف شد.خطبه 185 را نویسنده در لندن تفسیر کرده است. این اثر 27 جلدی اخیرا توسط آقای محمدرضا جوادی در یک جلد قطور تلخیص و روانه بازار شده است.

 

26. ترجمه گویا و شرح فشرده

اثر محمد جعفر امامی و محمدرضا آشتیانی است که زیر نظر آیة الله مکارم شیرازی در 3جلد نوشته شده است. ویژگی های این ترجمه :

الف) ترجمه عبارات عربی به طرز روان وسلیس.

ب) توضیحات لازم و ارائه مطالبی سودمنددر موارد موردنیاز.

ج) شان ورود، شرایطی که خطبه ها در آن صادر شد.

د) تفسیر لغات مشکل.

ه) مدارک خطبه ها در این ترجمه آمده است.

طبقه بندی: منبع شناسی ( تشیع و تسنن )، 
برچسب ها: نهج البلاغه، ترجمه نهج البلاغه، سخنان امام علی، ترجمه فارسی، ترجمه فارسی نهج البلاغه، سید رضی، مترجم،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1391 | توسط : مهاجر محدث